เปิดโลกใหม่ด้วยการแลกเปลี่ยนทัศนคติ

เปิดโลกใหม่ด้วยการแลกเปลี่ยนทัศนคติ

เปิดโลกใหม่ด้วยการแลกเปลี่ยนทัศนคติ

ทัศนคติ เป็นความรู้สึกนึกคิด เป็นความคิดเห็นที่ตัวเรามีต่อตนเองและสิ่งต่างๆรอบตัว โดยมีการนำเหตุผลมาประกอบอ้างอิง ทัศนคติ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการกำหนดชีวิต แนวทางในการใช้ชีวิต ครอบครัว ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เป็นสิ่งที่จะช่วยเปลี่ยนวิธีการในการมองโลกตลอดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามา กล่าวคือ ถ้าหากตัวเรามีทัศนคติแบบไหน สิ่งนั้นก็จะเป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิตของเราให้เป็นไปในรูปแบบนั้นนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทัศนคติก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่หยุดนิ่ง คนเราสามารถที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือเปิดรับทัศนคติใหม่ๆเข้ามาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต การมองโลกในแบบใหม่ๆ ได้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน

ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่าขอบเขตความคิดของคนเราในยุคนี้ได้พัฒนาไปอย่างมากมาย มีแรงกระตุ้นจากเทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมไปถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารและประสบการณ์จากการใช้ชีวิตในโลกที่มีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติกับบุคคลต่างๆ การแลกเปลี่ยนทัศนคติในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณเปลี่ยนไปคิดแบบเขา แต่คือการเรียนรู้มุมมองของคนอื่นๆเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้กับตนเอง ได้เห็นโลกในมุมที่กว้างมากยิ่งขึ้น เพราะเราจะได้เห็นถึงแนวคิด ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของแต่ละคนได้อย่างชัดเจนในการแลกเปลี่ยน พูดคุยในเรื่องราวต่างๆที่คุณถกประเด็นขึ้นมาพูด ซึ่งนอกเหนือจากคอนเนคชั่น มิตรภาพหรือความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นๆแล้ว คุณยังได้เห็นสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยเห็น ได้รับรู้เรื่องราวที่แตกต่างจากโลกมุมเดิมของคุณ

โลกกลมๆใบนี้สามารถที่จะมองได้หลากหลายมุมมอง จากทัศนคติของคนหลายพันล้านคนบนโลกใบนี้ บางครั้งเราอาจจะเชื่อมั่นและยึดติดอยู่ในกฏเกณฑ์หรือชีวิตเดิมๆ แต่การที่ได้พูดคุย ได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น เล่าประสบการณ์ซึ่งกันและกันและแสดงทัศนคติในประเด็นต่างๆโดยไร้ซึ่งความขัดแย้งนั้น ไม่ใช่แค่การคุยสนุกสนานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณได้เห็นถึงชีวิตอีกด้านหนึ่งของอีกหนึ่งคน และเขาก็ได้เห็นถึงความคิดของคุณ คุณได้เรียนรู้แนวคิด ได้รับความรู้ต่างๆผ่านทางประโยคบทสนทนา ที่ไม่จำกัดว่าเขาจะเป็นใคร พูดคุยกันทางช่องทางไหน

เปิดโลกใหม่ด้วยการแลกเปลี่ยนทัศนคติ

เพราะชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ในช่วงเวลาว่างๆหรือแม้แต่ตอนทำงาน คุณลองพูดคุยกับใครสักคนหนึ่ง อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงาน คนรู้จัก คนเพิ่งรู้จัก เจ้านายและอื่นๆอีกมากมาย ลองแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันตามความคิดเห็นของแต่ละคน เพียงแค่คุณเป็นผู้ฟังที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และนำสิ่งเหล่านั้นมาไตร่ตรอง มาเก็บไว้เป็นประสบการณ์และความรู้ติดตัว รับรองเลยว่าคุณจะได้มุมมองและเห็นโลกใหม่ๆได้ด้วยการแลกเปลี่ยนทัศนคติ

 

You Might Also Like