มองมุมกลับ หากบุหรี่ไฟฟ้า ถูกฎหมาย 

ขายบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้านั้นบางประเทศนั้นยังไม่ถูกกฎหมายอย่างชัดเจน ซึ่งบางประเทศนั้นเริ่มมีการทำให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกต้องตามกฎหมาย และ มีการให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้ตามพื้นที่สาธารณะแล้วด้วยเช่นกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปดูมุมกลับกันบ้างว่าถ้าหากว่าเรานั้นปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกต้องตามกฎหมายและ ในมุมกลับกันจะมีสิ่งใดที่เกิดขึ้นบ้างจะดีขึ้น หรือ แย่ลงกันแน่  

การเข้าสังคมที่ไม่กลิ่นเหม็นจากบุหรี่แบมวน  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ บุหรี่แบบมวนนั้น ค่อนข้างจะมีกลิ่นเหม็นอย่างมาก และทำให้ในพื้นที่ส่วนรวมนั้นเกิดกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ได้ด้วยเช่นกัน และถ้าหากว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกต้องตามกฎหมายนั้นในพื้นที่โล่งแจ้งนั้น ก็จะทำให้ในเรื่องของกลิ่นของบุหรี่แบบมวนนั้น ไม่มี หรือ น้อยลง และ ส่งผลในเรื่องของกลิ่นนั้นน้อยลงและอาจจะหายไปในที่สุดก็เป็นได้  

สามารถใช้ทางการแพทย์ได้  

การน้ำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้น นอกจากจะสามารถที่จะขายบุหรี่ไฟฟ้า ง่ายขึ้นแล้วในวงการแพทย์นั้นบางประเทศนั้นได้มีการนำน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกันโดยการใช้ประโยชน์นั้นก็มีความหลากหลายอย่างมากด้วยเช่นกัน นั้นจึงทำให้ในเรื่องของการใช้งานนั้นจะตอบโจทย์ในวงการแพทย์ทำให้วงการแพทย์สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน  

ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น  

บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีส่วนร่วมในเรื่องของการเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเลิกบุหรี่ด้วยเช่นกันนั้นก็เพราะว่าสามารถที่จะกำหนดค่านิค (นิโคติน) ในการสูบได้ และถ้าหากว่ามีการกำหนดนิโคตินได้ก็จะทำให้สามารถที่จะ ช่วยเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีการกำหนดค่านิโคติน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ง่าย ซึ่งมีหลากหลานประเทศที่มีการใช้วิธีรีนี้ในการช่วยบำบัด และ ช่วยให้ผู้ที่ติดนิโคตินนั้น นั้นสามารถที่จะ ลด ละ เลิก นิโคติน ที่เป็นหนึ่งในสารที่ทำให้เราติดการสูบบุหรี่ได้ด้วยเช่นกัน  

รายได้ของประเทศ  

ในเรื่องของการส่งออกก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากด้วยเช่นกัน นั้นก็เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นนอกจากภายในขายบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะมีบุหรี่ไฟฟ้าจำหน่ายแล้วยังมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่หลากหลายด้วยเช่นกันซึ่งถ้าหากว่าประเทศนั้นสามารถที่จะทำน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง หรือ มีกลิ่นที่มีความเป็นความพิเศษนั้นจะช่วยให้การส่งออกได้ง่ายขึ้น และ ช่วยให้สามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยเช่นกัน  

นี้เป็นเพียงบทบาทที่เป็นอีกหนึ่งในมุมที่บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมายในแต่ละประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยเรานั้นก็กำลังอยู่ในช่วงกำลังถกเถียงกันด้วยเช่นกัน ว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นควรจะถูกต้องตามกฎหมาย หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในส่วนนี้ที่ถ้าหากว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วอาจจะทำให้สิ่งที่เราเขียนลงไปในบทความนี้ และได้อ่านกัน เกิดขึ้นมาจริงสักวันในอนาคตก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ด้วยเช่นกัน  

You Might Also Like