บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจอะไรบ้าง และประโยชน์ของการตรวจสอบ

บริการ ตรวจ สอบ ระบบ ไฟฟ้า

โดยปกติแล้วที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานของเราจะมีระบบไฟฟ้าที่ใช้เป็นอยู่จำนวนมาก แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไฟฟ้าในบ้านของเราปลอดภัย การใช้ไฟฟ้าโดยที่ไม่มีการตรวจระบบไฟฟ้าเลยนั่นอาจจะทำให้เกิดอันตรายหลายๆอย่างตามมาได้ การตรวจเช็คด้วยระดับสายตาของคุณอาจไม่แม่นยำพอที่จะทำให้ระบบไฟฟ้านั้นปลอดภัย เราจึงต้องมีบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจากเจ้าหน้าที่หรือช่างเทคนิคไฟฟ้านั่นเอง

การที่มีการบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้านั้น โดยทั่วไปแล้วงานตรวจสอบและการซ่อมบำรุงไฟฟ้าเป็นหลักสำคัญของระบบไฟฟ้า เพื่อที่จะทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือได้ นอกจากนี้จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่เสมอ การบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสภาพของระบบไฟฟ้าให้อยู่อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา  การตรวจสอบสภาพสามารถทำได้ 2 แบบคือการตรวจสอบด้วยสายตาและการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบสภาพทั่วไปและตรวจสอบโดยอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้าเท่านั้นและรู้จักการป้องกันได้เป็นอย่างดี ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะตรวจสอบที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อหาจุดบกพร่อง การเสื่อมสภาพและความผิดปกติอื่นๆ ไปจนถึงการหาทางแก้ไข นอกจากนี้ได้มีเทคโนโลยีที่ถูกนำเข้ามาเพื่อช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามี 5 รายการสำคัญได้แก่  สวิตช์ ,ระบบแรงสูง ,แรงต่ำภายในอาคาร ,หม้อแปลงและการติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง ดังนั้นการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจะต้องตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ้าฯ

2 ประโยชน์ของการตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่สำคัญ

1 สร้างความมั่นใจในระบบไฟฟ้า ที่มีความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2 เพื่อแจ้งจุดบกพร่องเป็นรูปแบบของรายงานให้กับทางลูกค้าได้ทราบ สามารถแก้ไขจุดที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ และยังรองรับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าอีกด้วย

ในภาคของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนทุกกระบวนการ ดังนั้นอาจเกิดเหตุขัดข้องหรืออันตรายเกิดขึ้นได้เสมอ หรือหากเป็นที่อยู่ของท่าน อาคารโดยไม่มีผู้จัดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่สามารถดำเนินงานให้ปลอดภัยได้ ปัจจุบันนี้เรามีสถาบันที่รับบริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดและเครื่องมือที่ทันสมัย  โดยจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพพร้อมที่จะตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้กับคุณ เลือกสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ และจำเป็นจะต้องมีความน่าเชื่อถืออย่างมากอีกด้วย

You Might Also Like