ใบอนุญาต  workpermit กับ เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

ทํา workpermit ให้ชาวต่างชาติ

การที่ชาวต่างชาติเมาทำงานในประเทศนั้นเรื่องของกฎหมายนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ซึ่งเจ้าของธุรกิจหรือว่านายจ้างนั้นจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าแรงงานที่เราจะจ้างมานั้นเป็นเรื่องงานที่มีการขอ ทํา workpermit ให้ชาวต่างชาติ มาอย่างถูกต้อง และ ถูกฎหมายหรือไม่  ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ การทำ workpermit ให้ชาวต่างชาติ เพื่อที่เรานั้นจะได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของ workpermit 

Workpermit คืออะไร  

Workpermit  คือ ใบอนุญาติในการทำงาน หรือ ประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ  ซึ่งจะเป็นเอกสารสำคัญอย่างมากเมื่อเรา หรือ ชาวต่างชาตินั้นจะต้องเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ เพื่อทำธุรกิจ หรือ แม้แต่ในการเป็นลูกจ้างแรงงานตามระยะเวลาที่กำหนด  โดยการทำ workpermit นั้นนายจ้างประเทศนั้น ๆ จะแป็นคนที่ขอ และ ดำเนินการให้ และ ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแรงงานของประเทศนั้น ๆ และ เมื่อหมดอายุนั้นก็จะต้องมีกต่อใหม่ทันที และ หากว่ามีการเปลี่ยนนายจ้างก็จำเป็นต้องขอ workpermit ใหม่ด้วสยเช่นกัน  

Workpermit มีกี่ประเภท  

Workpermit  หรือ ใบอนุญาติในการทำงานนั้นก่อนที่จะมีการขอเพื่อให้กรมแรงงานนั้นอนุมัตินั้นเราจะต้องมีความรู้ก่อนว่า workpermit นั้นจะมีความหลากหลาย และ หลากหลายประเภท โดยปัจจุบันนั้นนั้นจะมี 3 ประเภทดังนี้  

  • ใบอนุญาตในการทำงาน (ตท.๑๑) หรือ WP. 11  จะมีลักษณะเป็นเล่มสีน้ำเงิน ที่มีความยาว 8.89 ซม. มีความกว้าง 12.7 ซม. โดยใบอนุญาตในการทำงานประเภทนี้นั้นจะใช้กับแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ และ สำหรับนักลงทุน  โดยจะเป็นแรงงาน MOU แรงงานที่ผ่านการตรวจสอบสัญชาติ และ รวมถึงแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์จะต้องนำเอกสารนี้คู่กับบัตรแรงงานต่างด้าว   
  • ใบอนุญาติทำงาน  (ตท.๑๕) หรือ WP. 15  โดยเอกสารเล่มนี้นั้นจะมีลักษณะเป็นแผ่นสีเหลือง ที่มีขนาดกว้าง 14 ซม. ยาว 21 ซม. โดยจะใช้สำหรับแรงงาน ไป-กลับ หรือมีการมาตามฤดูกาล ตามมาตรา 14 แห้ง พ.ร.บ ตามการทำงานต่างด้าว พ.ศ 2551  
  • ใบอนุญาตในการทำงาน ตท.๑๑) หรือ WP. 11 จะเห็นว่าชื่อนี้นั้นจะคล้ายกับแบบแรกอย่างมาก แต่ว่าจะมีลักษณะที่ต่างกัน โดยเล่มนี้จะมีลักษณะเป็นสีส้ม  ขนาวกว้าง 12.7 ซม. ยาว 8.89 ซม. ใช้สำหรับแรงงานในกิจการประมงทุกกลุ่ม  

Work permit ทำที่ไหน  

ชาวต่างชาตินั้นจะต้องเดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้างทุกอาชีพนั้นจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่า  หรือ NON – IMMIGRANT – B หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ และจำเป็นต้องยื่นใบขอนุญาติทำงาน หรือ workpermitไม่เช่นนั้นจะไม่สามรถที่จะทำงานในราชณาอาจักไทยได้ ซึ่งหากว่าคนไทยนั้นไปทำงานที่ต่างประเทศนั้นก็จะต้องทำแบบเดียวกันเพื่อใช้ในการขอ workpermit โดยเรานั้นสามารถที่จะติดต่อกับหน่วนงานของประเทศนั้น ๆ เพื่อขอเอกสาร ในการทำงานได้ด้วยนั้นเอง  

ดังนั้นจะเห็นว่าในเรื่องของ ทํา workpermit ให้ชาวต่างชาติ หรือ ทำให้คนไทยนั้นจะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ซึ่งการไปทำงานในต่างประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ หรือ คนต่างประเทศมาทำงานในประเทศไทยนั้นเรื่องของการทำ ทํา workpermit นั้นมีความสำคัญอย่างมาก และ ที่สำคัญนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะทำให้การทำธุรกิจ หรือ การเป็นแรงงานจะได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  

You Might Also Like