ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็ก 1-3 ขวบ

เด็กในช่วงวัย 1-3 เป็นช่วงวัยที่เซลล์สมองมีการเจริญเติบโตมากที่สุด ดังนั้นในช่วงดังกล่าวจึงเป็นช่วงวัยที่ควรได้รับการกระตุ้นให้มีการพัฒนาของสมองมากที่สุด ซึ่งการกระตุ้นสมองของเด็กให้มีการเจริญเติบโตจะต่างจากการกระตุ้นสมองในคนโต เพราะการกระตุ้นสมองของเด็กในวัยนี้จะต้องกระตุ้นด้วยการเล่น โดยเฉพาะการเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี วันนี้เราจึงมีของเล่นที่จะช่วยเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กในวัย 1-3 ขวบคือของเล่นที่กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ

 

BBtoys ของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ

 

สำหรับเด็กแล้วการฝึกใช้กล้ามเนื้อจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือกล้ามเนื้อมือและนิ้ว และกล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือกล้ามเนื้อแขนและขา ซึ่งการเล่นจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อทั้งสองส่วน รวมถึงการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อทั้งสองส่วนให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างสอดประสาน ซึ่งของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กที่นิยมนำมาให้เด็กเล่น คือ กระบะทราย บล็อก สไลเดอร์ ซึ่งของเล่นเหล่านี้เป็นของเล่นที่เราเห็นได้อยู่ทั่วไป โดยเฉพาะกระบะทรายและบล็อกนับว่าเป็นของเล่นพื้นฐานที่จะช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี เพราะว่าการเล่นกระบะทราย เด็กจะมีการหยิบจับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตักทราย เช่น ช้อน เสียม พลั่ว สำหรับตักทราย โดยในการตักทรายเด็กจะต้องออกแรงจับและยึดอุปกรณ์ไว้ให้แน่น เพื่อให้สามารถทำการตักทรายขึ้นมาได้ ดังนั้นการเล่นทรายจึงเป็นการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและยังเป็นการฝึกการทำงานของสมองในการควบคุมมือและกล้ามเนื้อให้เป็นอย่างที่ต้องการ เพื่อนำทรายไปใส่ในภาชนะที่ต้องการนั่นเอง เช่นเดียวกับการต่อบล็อกทั้งที่เป็นบล็อกไม้หรือบล็อกพลาสติก ในการต่อบล็อกเด็กจะต้องใช้สมองในการคิดว่าจะต่ออย่างไรและทำการควบคุมมือให้ทำการวางบล็อกตามที่คิด ในการหยิบบล็อกก็ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง สำหรับการเล่นสไลเดอร์อาจจะเป็นการเล่นที่อยู่นอกสถานที่ ทำให้เด็กได้เดินขึ้นลงและควบคุมกล้ามเนื้อแขน ขาและนิ้วมือในการจับยึด ทั้งช่วงเวลาในการเดินขึ้นและช่วงเวลาที่ทำการสไลตัวลงมาด้านล่าง ดังนั้นหากต้องการที่จะพัฒนากล้ามเนื้อให้กับลูกแล้ว การเล่นของเล่นทั้ง 3 อย่างนี้จะเป็นตัวกระตุ้นได้เป็นอย่างดี

จะเห็นว่าของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเป็นของที่อยู่รอบตัวเรา ที่ไม่จำเป็นต้องมีราคาสูงหรือเป็นของหรูหรา เพียงแต่ว่าคุณต้องใส่ใจและให้ความสำคัญกับการเล่นให้มาก โดยเฉพาะการเล่นกระบะทรายนับว่าเป็นการเล่นที่คุณหมอหลายท่านแนะนำว่าเป็นการเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เด็กที่เล่นทรายเป็นประจำ ร่างกายจะแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านสมองที่สูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน

You Might Also Like